پاي چرخیده به خارج(Toe out gait)

پاي چرخیده به خارج(Toe out gait)


دراین تغییر شکل، پاشنه و جلو پا به خارج می چرخد و امتداد خطوطی که به موازات انگشتان دوم و استخوان کف پایی رسم می شود در خلف همدیگر را قطع می کنند.


تشخیص

براي تشخیص این ناهنجاري علاوه براینکه وضعیت قرارگیري پاها را در حالت راه رفتن وایستادن مورد مشاهده قرار می دهیم شخص را به شکم خوانیده ،زانویش را 90 درجه خم کرده در این حالت امتداد خطوطی که به موازات انگشتان دوم رسم می شود در خلف همدیگر را قطع می کنند و به عبارت دیگر پاها با همدیگر موازي نیستند.


علل پاي چرخیده به خارج


1- چرخش استخوانهاي کف پایی به خارج و صافی کف پا
 
2- پاي چماقی(کالکانئووالگوس)
 
3-زانوي ضربدري
 
4-ضعف عضلات به داخل چرخاننده ران
 
5- کوتاهی عضلات به خارج چرخاننده ران
 
 
عوارض پاي چرخیده به خارج


1- راه رفتن غیر طبیعی ونامطلوب.
 
2- ظاهر ناخوشایند
 
3-آرتروز مفاصل اندام تحتانی
 
4-پارگی سریع کفشها
 
5-کاهش میزان تحمل نیروهاي عمودي توسط اندام تحتانی
 
6- درد در پاها


درمان پاي چرخیده به خارج


حرکات اصلاحی:برای تقویت عضلات و درمان مشکل

مانوال تراپی:دفع اسپاسم های عضلانی،گردش خون،کاهش درد و درمان آن

آبدرمانی:انجام حرکات در آب برای تقویت عضلات و انجام آسان حرکات درون آبمقالات مرتبط:

سندروم پاتلوفمورال

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان