ورزش درمانی (Exercise Therapy)

افرادی که سابقه درد گردن، کمر، زانو و دیگر مفاصل را دارند پس از تشخیص علت درد توسط متخصصین جراحی مغز و اعصاب، ستون فقرات، اورتوپد، طب فیزیکی، طب ورزشی و دیگر همکاران، در صورت نیاز در دوره های تخصصی ورزش درمانی، آب درمانی و فیزیوتراپی ما شرکت میکنند تا روند درمان و بهبودی آنها تسریع یابد. نکته قابل ذکر این است که خدمات مجموعه سی وان در هر دو مرحله قبل از جراحی و بعد از جراحی برای بیماران می تواند مفید باشد و قسمت اعظم افراد مراجعه کننده توسط پزشکان محترم اورتوپدیک، جراح مغز و اعصاب، نورولوژی، طب فیزیکی و دیگرهمکاران محترم با نامه های تخصصی به این مجموعه جهت ورزش درمانی و آب درمانی معرفی می شوند.  

طراحی پروتکل تمرین:

1- تمرین کششی-رهاسازی (Stretch- Release)
2- تمرین قدرتی-ثباتی (Stregth-Stabilization)
3- تمرینات فعالسازی (Activation)
4- تمرینات استقامتی (Endurance)در مجموعه پزشکی ورزشی سی وان دیسک گردن، دردشانه، ناهنجاری های ستون فقرات، دیسک کمر، دردهای زانو و پاهای شما با استفاده از ورزش درمانی و آبدرمانی و منوال تراپی زیر نظر دکتر آقای حمزه اکبری متخصص فیزیولوژی ورزشی و آقای دکتر مجتبی میری متخصص جراحی ستون فقرات و آقای دکتر فرزاد اشرافی متخصص نورولوژی و با توصیه های آقای دکتر حمید بهتاش متخصص اورتوپدی و جراح ستون فقرات و بسیاری دیگر از اساتید دانشگاه که به مجموعه سی وان اعتماده کردند، درمان میشوند.

لینک مستقیم دکتر حمزه اکبری
دکتر حمزه اکبری بوکانی، مدیر و موسس مجموعه پزشکی و ورزشی سی وان

لینک پژوهشگاه دکتر حمزه اکبری:
دکتر حمزه اکبری بوکانی، فیزیولوژیست ورزشی، استادیار و عضو هئیت علمی پژوهشکده طب ورزشی پژوهشگاه علوم ورزش وزارت علوم و فناوری

لینک های مرتبط: آب درمانی (هیدروتراپی)، حرکات اصلاحی، رژیم و برنامه غذاییطراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان