اخبار

اخبار دوشنبه 1396/7/18 اخبار  دوشنبه 1396/7/18
خانم ف.و در حدود 2ماه پیش به علت مشکلات دست و شانه یخ زده به مجموعه سی وان مراجعه کردند،.....
ادامه مطلب
یکشنبه یکشنبه
یکشنبه
1396/07/16
خانوم م.ن در تاریخ 1396/03/28 به مجموعه سی وان مراجعه کردند برای درد زانو ک...
ادامه مطلب
شنبه شنبه
شنبه
1396/07/15
خ م.ع 55 ساله که وزشکار نیز هستند به علت درد در ناحیه...
ادامه مطلب
پنج شنبه پنج شنبه
اخبار مجموعه سی وان
پنج شنبه 1396/07/13
خانوم ک.م 63 ساله مبتلا به ...
ادامه مطلب
چهارشنبه چهارشنبه
اخبار مجموعه سی وان چهارشنبه 1396/7/12 خانم ف.ب 73 ساله در حالیکه...
ادامه مطلب
شنبه شنبه
اخبار مجموعه سی وان
شنبه 1396/6/25
خانم ز.م در حالی که درد شدیدی در ناحیه کتف، کمر و شانه داشتند و عدم داشتن توانایی کافی در راه رفتن صحیح بر روی....
ادامه مطلب
دوشنبه دوشنبه
دوشنبه 1396/6/20
اخبار مجموعه سی وان
م.ر آقای 24 ساله دارای ضعف در زانو و کایفوز شدید در حدود 4 ماه پیش به کلینیک سی وان مراجعه کردند و.....
ادامه مطلب
یکشنبه یکشنبه
یکشنبه 1396/6/19
اخبار مجموعه سی وان
خانم ه.ا 50 ساله مبتلا به لوردوزیس و درد گردن و تنگی کانال نخاعی در سطح گردن.....
ادامه مطلب
پنج شنبه پنج شنبه
پنج شنبه 1396/6/16
اخبار مجموعه سی وان
ز.آ خانم 68 ساله دارای اسکولیوزیس در حدود 8 ماه پیش به مجموعه سی وان مراجعه کردند و پس از.......
ادامه مطلب
چهارشنبه چهارشنبه
چهارشنبه 1396/6/15
اخبار مجموعه سی وان
خانم ش.م مبتلا به زانو درد و آرتروز در هر دو زانو و دیسک کمر و دردهای گردن و در نهایت تمام عضلات ضعیف میباشند و مفاصل محدودیت حرکت دارن که پس از....
ادامه مطلب
دوشنبه دوشنبه
دوشنبه 1396/6/13
اخبار ورزشی و قهرمانی سی وان
رقابتهای قهرمانی پومسه دختران پایتخت با حضور 87 پومسه رو به میزبانی خانه ی تکواندو پایتخت برگزار شد.....
ادامه مطلب
دوشنبه دوشنبه
دوشنبه 1396/6/13
اخبار مجموعه سی وان
خانم ز.ج در حالی که تمامی دیسک های ناحیه کمر درگیر بودند و تنگی نخاعی داشتند و درد از ناحیه کمر به سمت دنبالچه و پاها بویژه مسیر سیاتیکی در پای چپ پخش میشد به .....
ادامه مطلب
یکشنبه یکشنبه
یکشنبه 1396/6/12
اخبار مجموعه سی وان
ن.ص خانم 64 ساله دارای کمر درد چند ساله و همچنین درد دنبالچه و مشکل در پای راست...
ادامه مطلب
یکشنبه یکشنبه
یکشنبه 1396/6/12
اخبار مجموعه سی وان
ف.خ خانم 73 ساله که به علت اختلال در راه رفتن و کایفوز زیاد(قوز پشت)به مجموعه سی وان مراجعه کردند و به تجویز پزشک معالج.........
ادامه مطلب
شنبه شنبه
شنبه 1396/6/11
اخبار مجموعه سی وان
ش.م خانم 61 ساله که به علت آرتروز زانو و ضعف عضلات و مفاصل در حدود 8 ماه پیش به کلنیک سی وان مراجعه کرده بودند و به تجویز آقای دکتر حمزه اکبری متخصص طب ورزشی اقدام به....
ادامه مطلب
چهارشنبه چهارشنبه
چهارشنبه 1396/6/8
اخبار مجموعه سی وان
خانم آ.ا 57 ساله مبتلا به سر خوردگی مهره گردنی و دیسک مهره کمری L5-L4 وL4-L3 و آرتروز در مهره L5 و درد گردن و شانه و دستها و درد لگن در پای راست و پریفورمیس پای راست حدود 5 ماه........
ادامه مطلب

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان