فیزیوتراپی سی وان (سیوان)

بخش ارزیابی و سنجش (Assessment and Evaluation Center)بخش ارزیابی و سنجش (Assessment and Evaluation Center)
1- ارزیابی سلامت قلب و عروقی
2- ارزیابی عضلانی اسکلتی
3- ارزیابی استرس فیزیکی و روانی
4- ارزیابی بادی کامپوزیشن، تغذیه ای
و ...
ادامه مطلب
بخش حرکت درمانی بخش حرکت درمانی
1- ورزش درمانی (Exercise therapy)
2. آب درمانی (Hydrotherapy)
3- ورزش های اصلاحی
4. منوال تراپی، ماساژ درمانی
ادامه مطلب

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان