متخصصین ما

دکتر مهرنوش مهرو - بیوشیمی و‌متابولیسم ورزشی دکتر مهرنوش مهرو - بیوشیمی و‌متابولیسم ورزشی
☑ دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی، بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
☑ فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
☑ طراح تمریـــــــن و حرکت درمانی پیشرفته
☑ مربی رسمی فدراسیون در رشته آمادگی جسمانی، بدنسازی و پیلاتس
☑ مدیر بخش ورزش درمانی در شیفت بانوان
ادامه مطلب
دکتر فرزاد اشرافی - متخصص مغز و اعصاب دکتر فرزاد اشرافی - متخصص مغز و اعصاب
☑ عضو هیئت علمی و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
☑ مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
☑ مدیر بخش نورولوژی بیمارستان شهدای تجریش
☑ رتبه دو آزمون کارورزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
☑ عضو محققين مركز تحقيقات کاربردی
ادامه مطلب
دکتر حمزه اکبری، فیزیولوژیست ورزشی دکتر حمزه اکبری، فیزیولوژیست ورزشی
☑ دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی (Ph.D)
☑ عضو هیئت علـمی،استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی
☑ رئیس کمیته پزشکی فدراسیون IFSA، دبیرکمیته پزشکیIZSF
☑ تخصص در آموزش ورزش ویژه دیســک کمر و گردن، پارگی ACL
☑ تخصص در آموزش ورزش ویژه دیـــابت، چاقـــی و قلب و عــروق
ادامه مطلب
دکتر مجتبی میری - متخصص جراحی مغز و اعصاب دکتر مجتبی میری - متخصص جراحی مغز و اعصاب
☑عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( Medical Sciences )
☑ رئیس بخش جراحـــی مغز و اعصاب بـیـمارسـتان امـام خـمـیـنی تـهران
☑ متخـــصص جراحـــی مغـــز و اعصاب و بـیـمـاریـهـای سـتـون فــــقــرات
☑ رییس کمیته پزشکی فدراسیون جهانی IZSF
☑ عضو کمیسیون پـزشـکی قـانـونـی
☑ عضو کمیسیون نظام پزشکی کشور
ادامه مطلب

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان