ورزش و ترمیم عضلات سالمندان

محققان کانادایی دریافتند افراد سالمندی که منظم ورزش میکنند،پس از آسیب دیدگی عضلات میتوانند سریع تر آن را ترمیم کنن.
در واقع با بالا رفتن سن سرعت ترمیم عضلات کاهش میابد و به یکباره بعد از سن مشخصی سیستم اسکلتی عضلانی دیگر قادر به ترمیم کردن خودش نیست.
عضلات افراد بزرگسال حاوی سلول های بنیادی تابع و خاموشی است که هنگام آسیب دیدگی فعال میشوند و عضله ی آسیب دیده را ترمیم کرده و مخزن سلول های بنیادی را دوباره پر میکنند.
محققان دریافتند تعداد این گروه از سلول ها،پیش از آسیب دیدگی،در کسانی که ورزش کرده انددر مقایسه با سایرین بیشتر است. منافع فیزیولوژیک و متابولیک ورزش،سلول های تابع سیستم اسکلتی عضلانی را نیز تحت الشعاع قرار میدهد. با افزایش سن اگرچه قابلیت انقباض بافت عضلانی کاهش می یابد اما ظرفیت سلول های تابع نیز برای پاسخ گویی به تاثیر ورزش بر عضلات حفظ می شود. ورزش مانند یک محرک موجب بهبود واکنش ترمیمی عضلات در زمان آسیب دیدگی و یا تحلیل رفتن آن ها میشود.

و اما مجموعه ی سی وان:
زیر نظر دکتر حمزه اکبری،دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش،عضو هیئت علمی پژوهشکده ی طب ورزشی SSRC با برنامه ریزی و طراحی دقیق ورزش های سالمندی و همچنین بخش پیشگیری از آسیب های روزمره ی زندگی با مجرب ترین کادر در خدمت مردم عزیز است.
با ما باشید. سلامتی شما هدف ماست.

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان