دکتر مجتبی میری - متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مجتبی میری
☑ متخصص جراحی مغز و اعصاب

☑ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
☑ رئیس پیشین بخش جراحی مغز و اعصاب بـیـمارسـتان امـام خـمـیـنی تـهران
☑ متخـصص جراحی مغـز و اعصاب و بـیـمـاریـهـای سـتـون فـقــرات
☑ عضو کمیسیون پـزشـکی  قـانـونـی
☑ عضو کمیسیون نظام پزشکی کشور
☑ رییس کمیته پزشکی فدراسیون جهانی
☑ بیش از 30 سال تجربه در زمینه جراحی دیسک کمر، دیسک گردن، تنگی کانال نخاعی، سرخوردگی مهره، شکستگی مهره های ستون فقرات، جراحی و تخلیه تومورهای مغزی و نخاعی، آسیب های دنبالچه، درمان شانه یخ زده و کارپل تونل
☑ تخصص در لامینکتوکی، لامینوتومی، دیسک مصنوعی، دیککتومی، فیوژن ستون فقرات
☑ با تجربه در زمینه ورزش درمانی، آب درمانی 
نکته قابل توجه در مورد آقای دکتر میری این است که با توجه به اینکه آشنا با طب ورزشی می باشند لذا در صورت نیاز، بسیاری از بیماران را با مشاوره طب ورزشی و آب درمانی درمان می کند و در شرایطی اندیکاسیون جراحی نیز وجود داشته باشد با تخصص چندین ساله در این زمینه به کمک بیماران می آید.

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان