نکات و ورزش درمانی بعد از عمل دیسک کمر

فعالیتهای ورزشی و کاری

ورزشهای آبی را ۲ تا ۳ هفته پس از جراحی در صورت بهبودی کامل زخم میتوانید انجام دهید.از شیرجه زدن و پریدن داخل آب اجتناب کنید. داخل آب در وضعیت انقباض همزمان عضلات شکم ،پشت و لگن  راه بروید. به حفظ راستای طبیعی ستون فقرات در حین راه رفتن توجه کنید.شنای کرال سینه  را در هفته های اول پس از جراحی با هواگیری از جلو و نه پهاوها انجام دهید. بتدریج با افزایش پایداری ستون فقرات بقیه شنا ها را کم کم میتوانید انجام دهید ولی از انجام شنای پروانه  اجتناب کنید.

راه رفتن بر روی تردمیل بدون شیب و پدال زدن بر روی دوچرخه در صورتی که راستای طبیعی ستون فقرات حفظ شود منعی ندارد مگر آنکه دچار درد شدید یا تیر کشنده به اندامها شوید که در آنصورت با  جراح خود یا پزشک متخصص پزشکی ورزشی مشورت کنید.استفاده از دستگاههای اسکی فضایی و پله را حداقل تا یکماه بعد از جراحی به تاخیر بیندازید. دویدن تا قبل از سه ماه بعد از جراحی مجاز نیست.

 به ارگونومی صحیح نشستن و کار با رایانه توجه کنید.ارتفاع صندلی باید قابل تنظیم و بگونه ای باشد که مفصل زانو و ران حدود ۹۰ تا ۱۰۰درجه  بوده و کف پا کاملا بر روی زمین یا زیر پایی قرار گیرد. صندلی باید دارای پشتی محکم و جای دست بوده بنحوی که با قرار گرفتن ساعد بر روی آن زاویه آرنج حدود ۹۰ درجه  یا کمترباشد. ارتفاع  و محل قرارگیری موشواره(mouse) باید بگونه ای باشد که کف دست درراستای آرنج قرار گیرد. هنگام کار باید راستای طبیعی ستون فقرات حفظ شده و گردن به جلو خم نباشد. ارتفاع صفحه نمایش باید در حدی باشد که لبه بالایی آن در راستای چشمها قرار گیرد

برگشت به کارهای سنگین و خدماتی باید حداقل ۲ تا ۳ ماه بعد از جراحی  صورت پذیرد. فعالیتهای برداشتن اشیاء بایستی با اجسام  سبک آغازشده و بتدریج در حد تحمل  بیمار و حفظ راستای ستون فقرات گسترش یابد. توجه به تکنیک صحیح در حین برداشتن و جابجایی اجسام بویژه برای کسانی که فعالیتهای شغلی و ورزشی آنها مستلزم حمل بار و اجسام سنگین است، حایز اهمیت بسیار است.جهت جابجایی ابتدا کاملا به جسم نزدیک شده و با خم کردن زانوها و نه کمر اقدام به بلند کردن آن نمایید، سپس در حالی که جسم را به بدن چسبانده حرکت کنید.به راست بودن ستون فقرات در تمام مراحل انجام این فعالیت توجه کنید

شروع حرکات ورزشی اختصاصی پس از جراحی

در اولین فرصتی که  بعد از جراحی شما توانایی انجام تمرینات ورزشی  اختصاصی کمر را داشته باشید،  باید شروع کنید.به نحوه صحیح انجام این تمرینات توجه کنید.کیفیت مهمتر از کمیت است.

حرکات ذیل مهمترین این تمرینات هستند.توجه کنید که  این حرکات  را حتما در حضور پزشک و یا فرد با تجربه ای انجام داده تا از درست انجام دادن آنها مطمئن شوید.توجه به این نکته مهم است که درد شما در حین انجام این  حرکات ممکن است بطور موقت افزایش یابد. در صورتی که این افزایش درد موقتی بوده و  توانایی  و عملکرد شما در حال افزایش باشد  نگران نشوید. در صورتی که درد شدید و غیر قابل تحمل داشتید، یا درد شما در حین  و پس از انجام تمرینات به پاها  انتشار یابد ،حرکات ورزشی را  ادامه  نداده و به پزشک خود اطلاع دهید.

۱- ورزشهای تحرک بافت عصبی

۲- ورزشهای پایدارکننده ستون فقرات

۳- حرکات نوسانی لگن

۴- کشش عضلات باسن(گلوتئال)

۵- کشش عضلات  لگن و ران

۶-کشش عضلات پشت پا در وضعیت خوابیده

۷- کشش عضلات پشت پا در وضعیت ایستاده

۸- حرکت اسکات

۹-حرکات نوسانی لگن در وضعیت خوابیده به پهلو

*تمامی حرکات باید تحت نظر پزشک،خرکت درمانگر یا فیزیوتراپ انجام شود.حرکت درمانی، ورزش درمانی، حرکات اصلاحی، آب درمانی، رژیم و تغذیه ورزشی زیر نظر دکتر حمزه اکبری دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی متخصص ورزش درمانی در مجموعه پزشکی ورزشی سی وان با کادر مجرب دانشگاهی انجام میگیرد.درمان دیسک کمر دیسک گردن آرتروز درد زانو اسکولیوزیس کایفوزیس لوردوزیس پای پرانتزی پای ضربدری بیماری های مزمن نظیر دیابت چاقی و مشکلات قلب و عروق و همچنین بیماری هایی نظیر ام اس فقط با آموزش ورزش درمانی و آب درمانی در این مرکز صورت میگیرد.
sayone_1@
www.ssmc.ir
22854455
22885780

طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان