کتف بالدار ( Scapular Winging)

عضله دندانه ای قدامی و اختلالات آن:

عضله دندانه ای قدامی، عضله ای است در قسمت جانبی قفسه سینه که بخش اصلی آن زیر کتف و عضله سینه ای قرار دارد. این عضله از قسمت بالایی خارجی هشت دنده بالایی شروع می شود، از جلوی کتف عبور می کند و به سه قسمت فوقانی، میانی و تحتانی تقسیم می شود. همچنین این عضله از عصب بلند سینه ای که از C5 تا C7 شبکه بازویی منشا می گیرد، عصب رسانی می شود.

عملکرد عضله:
عضله دندانه ای قدامی عمل چرخش بالایی و دور کردن کتف را در مفصل اسکپولاتوراسیک و حرکت رو به سمت بالای استخوان کتف بر روی قفسه سینه را برعهده داشته و باعث حفظ لبه داخلی و زاویه تحتانی کتف بر روی قفسه سینه می شود. عمل دور شدن کتف ها هنگامی که جسمی را به سمت جلو هل می دهید، عملکرد طولی بازوها را افزایش می دهد. همچنین در حرکت پوش آپ بعلاوه تمرین بدنی،  عمل کشش معکوس در هر ر دو عضله منجر به بلند کردن تنه و بالا بردن دنده ها می شود. ترکیب نیروی عضله دندانه ای قدامی و ذوزنقه منجر به چرخش بالایی کتف ها می شود که این عمل در حرکت خم شدن و دورشدن شانه ضروری می باشد. نوع دیگری از ترکیب نیروی این عضلات، به چرخش خلفی و چرخش خارجی کتف منجر می شود. هنگامی که کمربند شانه ای در یک موقعیت با ثبات قرار داشته باشد، بعد از یک دوی سرعت، عضله دندانه ای قدامی قفسه سینه را به سمت بالا حرکت می دهد و این امر تنفس را راحت تر می کند.

عضله دندانه ای قدامی و کتف بالدار (Scapular Winging):
اختلال در عملکرد عضله دندانه قدامی از دلایل کتف بالدار می باشد. ضعف این عضله منجر می شود دورکننده های مفصل شانه به تنهایی عمل کرده و در نهایت منجر به چرخش پایینی کتف، چرخش داخلی و تیلت قدامی کتف هنگام خم کردن و دور کردن مفصل شانه می شود. اگر این وضعیت حفظ شود منجر به کوتاه شدن عضله سینه ای بزرگ شده که این امر خود شدت تیلت قدامی و چرخش داخلی کتف را بیشتر می کند. ضعف عضله دندانه ای قدامی توضیحی برای ناهنجاری کتف بالدار می باشد.شایع ترین علت ناهنجاری کتف بالدار آسیب به عصب بلند سینه ای می باشد. از دلایلی که منجر به آسیب به این عصب می شود می توان به فشرده شدن و یا کشیده شدن آن اشاره کرد. دلایل دیگری که فلج عضله دندانه ای قدامی را به همراه داردند، عبارت اند از: تروما، فعالیت بیش از اندازه، ورزش قهرمانی، داروهای بیهوشی، عفونت و یا بدون علت مشخص باشد.

عضله دندانه قدامی و گیرافتادن عضله تحت خاری (Subacromial Impingement):
ضعف عضله دندانه ای قدامی منجر به تغییر خط کشش عضله روتیتورکاف می شود که می تواند خطر ابتلا به این سندروم را افزایش دهد. همچنین وجود عضله دندانه قدامی برای چرخش بالایی کتف لازم می باشد. تیلت خلفی و کمی چرخش خارجی کتف که ممکن است فضای تحت خاری را حفظ کند و یا حتی افزایش دهد، احتمال رخ دادن این سندروم را کاهش خواهد داد.

سندروم درد عضله دندانه ای قدامی و نقاط تحریکی ( Serratus Anterior Muscle Pain Syndrome (SAMPS) And Trigger Points):
درد مزمن قفسه سینه یک اختلال ناهمگون (دارای دلایل متنوع) می باشد و سندروم درد myofascial در اغلب موارد یک علت نادیده گرفته شده می باشد که می تواند بر یک یا چند عضله عملکردی به صورت واحد اثر بگزارد. این بیماری با باند های سفت مشخص می شود که معمولا به عنوان نقاط تحریکی  توصیف می شوند. این سندروم مجموعه ای از عایم است که یکی از آن ها درد دنده های پنجم تاهفتم می باشد. درد ممکن است به قسمت جلوی قفسه سینه و قسمت میانی بازو و در نهایت به انگشت حلقه و انگشت کوچک در سمت موافق پراکنده شود. درد این سندروم می تواند متناوب و یا ثابت باشد.

عضله دندانه ای قدامی عمدتا در موارد زیر نقش دارد:
درد میان استخوان های کتف
آرنج گلف بازان
درد قفسه سینه
درد بازو

برای فعال کردن این عضله می توان از تمرینات گوناگونی استفاده کرد. متخصصین ما در مجموعه پزشکی ورزشی سیوان شما را در این امر یاری خواهند کرد.


متخصصین ما:

دکتر فرزاد اشرافی، نورولوژیست، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر حمزه اکبری، فیزیولوژیست ورزشی، متخصص ورزش و حرکت، عضو هئیت علمی دانشگاه


طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان